ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1η περίοδος

απο 1/6 εως 30/6 και 1/9 εως 30/9

Δικλινο: 60,00 €

Τρίκλινο: 70,00 €

2η περίοδος

απο 1/7 εως 30/7

Δικλινο: 70,00 €

Τρίκλινο: 80,00 €

3η περίοδος

απο 1/8 εως 31/8

Δικλινο: 90,00 €

Τρίκλινο: 100,00 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ